Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

Projekty

W ramach programów grantowych FNP realizowane są projekty badawcze, których celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki. Dzięki pracy naukowców powstają nowe lub udoskonalone produkty i technologie. Rezultaty badań znajdą zastosowanie w wielu branżach.

Zapoznaj się z projektami, które wsparliśmy. Skontaktuj się z naukowcami, z którymi Twoja firma powinna nawiązać współpracę. Dołącz do grona naszych beneficjentów!

Wybierz projekt:

Kliknij na mapie, bądź wyszukaj po kategoriach:

Branża:
Miasto

Warszawa

Poznań

Lublin

Gdańsk

Robakowo

Białystok

Łódź

Kraków

Toruń

Wrocław

Gliwice

Jastrzębiec

Dołącz do grona naszych beneficjentów!

147

Liczba dofinansowanych
projektów

23

Liczba przeprowadzanych
konkursów

483,7 mln zł

Kwota przyznanego dofinansowania