Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości:

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na moją wiadomość z niniejszego formularza kontaktowego. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), z siedzibą w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji powyższego celu.

Nasze biuro

ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa
tel.: 22 845 95 00
e-mail: fnp@fnp.org.pl