Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27.04.2016 r. (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na moją wiadomość z niniejszego formularza kontaktowego. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), z siedzibą w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. FNP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iodo@fnp.org.pl. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 15 – 21 RODO; prawo dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji powyższego celu.

Nasze biuro

ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa
tel.: 22 845 95 00
e-mail: fnp@fnp.org.pl