Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi
Historie sukcesów

Fabryka białka z owadów w Robakowie

Fabryka białka z owadów w Robakowie

W Robakowie pod Poznaniem wkrótce ruszy innowacyjna na skalę światową produkcja – chodzi o ekologiczne pasze dla ryb i drobiu uzyskiwane z owadów. To na początek. W przyszłości owady będą mogły również służyć do wytwarzania pasz dla innych zwierząt, a także produktów stosowanych w kosmetyce i farmacji.

Hodowlą owadów i ich przetwarzaniem w celu uzyskania żywności dla zwierząt zajmuje się istniejąca od 2015 r. spółka HiProMine S.A. Prezes spółki, dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest ekspertem w dziedzinie żywienia zwierząt.

Projekt „Owady jako nowe źródło białka dla ryb i drobiu”

Rosnący w skali globalnej deficyt białka paszowego, powoduje intensyfikację prac badawczo rozwojowych nad potencjalnymi alternatywami dla modyfikowanej genetycznie poekstrakcyjnej śruty sojowej czy mączki rybnej. Najnowsze badania wskazują, że białko owadzie jest zrównoważoną alternatywą dla obecnie stosowanych materiałów paszowych o charakterze białkowym. Jednakże mimo, iż owady stanowią naturalny, ewolucyjny pokarm wielu gatunków ptaków czy ryb, wykorzystanie ich w diecie zwierząt nie jest dokładnie poznane. Głównym celem projektu, jest zbadanie naturalnych białek pozyskiwanych z biomasy owadów w żywieniu drobiu oraz ryb łososiowatych. W aspekcie dobrostanu, wzrostu i zdrowotności zwierząt oraz składu mikrobiomu układu pokarmowego.

Projekt „Owady jako nowe źródło białka dla ryb i drobiu” dofinanswoany w programie TEAM-TECH jest pierwszą próbą kompleksowego ujęcia problematyki wpływu białek owadzich na status zdrowotny układu pokarmowego oraz mikrobiom jelitowy zwierząt gospodarskich, w szczególności kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych. Wykorzystanie najnowszych technik biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania nowej generacji, pozwoli na określenie potencjalnych zmian mikro-ekosystemie układu pokarmowego, po wprowadzeniu do pasz naturalnych białek pochodzenia owadziego. Ważnym aspektem projektu jest określenie wpływu białek owadzich na wyniki ekonomiczne odchowu kurcząt rzeźnych i troci wędrownej, tj. dwóch dynamicznie, rozwijających się sektorów produkcji zwierzęcej. Ponadto w projekcie zostanie wykorzystana biomasa owadów, produkowana w warunkach kontrolowanych z pierwszej w Polsce instalacji przemysłowej. Bardzo ważnym efektem projektu jest jego pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż obecnie z około 30% odławianych ryb produkowana jest mączka rybna. Zmniejszenie tej zależności przez zastąpienie mączki rybnej białkiem owadzim, obniży negatywne oddziaływanie przemysłu paszowego na zasoby naturalne.

Przeczytaj artykuł