Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi
Historie sukcesów

By antybiotyk ugodził celnie...

By antybiotyk ugodził celnie...

Dziś, w czasach rosnącej antybiotykooporności bakterii, trafienie ze skutecznym lekiem w patogen, który spowodował chorobę, przypomina rosyjską ruletkę. Lekarz musi najpierw zdiagnozować zarazek, potem ocenić jego lekowrażliwość na wybrane antybiotyki, a tymczasem infekcja postępuje. Zatem, gdy trzeba działać szybko, wybór antybiotyku często jest intuicyjny i w wielu przypadkach nietrafiony.

Aby skutecznie walczyć ze szczepami antybiotykoopornymi potrzebna
jest lepsza diagnostyka chorób zakaźnych oraz wprowadzenie do
użytku skutecznych kombinacji znanych już antybiotyków lub antybiotyków z substancjami pomocniczymi. Tym właśnie zajmuje się spółka Bacteromic we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN.

Naukowcy pod kierownictwem prof. Piotra Garsteckiego opracowują kompleksowy system, dzięki któremu za pomocą pojedynczego badania będzie można sprawdzić wrażliwość patogenu na wszystkie istotne klinicznie antybiotyki i szybko wybrać odpowiednią terapię celowaną.

BacterOMIC – opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii.

W ramach projektu BacterOMIC, Bacteromoc sp. z o.o. we współpracy z Grupą Badawczą Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, opracuje nowe metody mikroprzepływowe i opracuje trzy systemy służące diagnostyce oraz poszukiwaniu nowych kombinacji leków. W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny system diagnostyczny, który w sposób automatyczny przeprowadzi kompleksową ocenę wrażliwości bakterii izolowanych z próbek klinicznych na wszystkie dostępne klinicznie antybiotyki, oraz umożliwi testowanie wrażliwości na kombinacje antybiotyków. Opracowany zostanie również prototyp prostego w obsłudze systemu point-of-care. W pierwszym wariancie system będzie służył badaniom nad skutecznością kombinacji leków, w drugim, system zamknięty będzie przeznaczony do użytku w miejscu kontaktu z pacjentem, w sytuacjach, w których niemożliwy będzie dostęp do rozwiniętej infrastruktury diagnostycznej. Zespoły konsorcjantów opracują również platformę badawczą do wysokoprzepustowego poszukiwania skuteczności nowych kombinacji substancji aktywnych.

Projekt został dofinansowany w ramach programu TEAM-TECH (wysokość grantu: 3 696 201 zł).

Przeczytaj artykuł